จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

Mon - Sat 8.00 - 18.00
Sunday CLOSED

143/32 Bangpai
Bangkae Bangkok

csk part supply จำหน่าย ไส้กรอง Main Line Filter, Element Filter, Filter Element ยี่ห้อ Walker, Orion(OLD), Orion(New), M-Plus, M-Plus pureair, CTA, Dryer สามารใช้แทนไส้กอรงที่ติดมากับ Housing เช่น E851,E1251,E1261, E1281, E88, E139, E150, E200, E400, E700, E 1000, E1300, E1500, E2000, ME0008, ME0012, ME0020, ME0040, ME0060, ME0090,ME0110,ME0140, ME0180, ME0240, ME0300, ME0400, ME0500, MP0020, MP0040, MP0070, MP0110, MP0140, MP0180, MP0220, MP0260, MP0330F, MP0460F, MP0540F, MP0900F, MP1300F, MP2000F, NF004, NF006, NF008, NF012, NF020, NF034, NF051, NF080, NF100, NF150, G50, G100, G200, G300, G600, G951, G1510 สนใจสอบถามราคาได้