...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

About

CSK Part supply

หจก. ซีเอสเค พาร์ทซัพพลาย เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไส้กรองอุตสาหกรรม สำหรับใช้ในเครื่องปั๊มลม ปั๊มแว็คคัม และเครื่องจักรอื่นๆ

ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมัน, ไส้กรองแยกน้ำมัน , น้ำมัน รวมถึงอะไหล่อื่นๆของปั๊มลม อะไหล่ปั๊มแว็คคัม ทุกยี่ห้อ

.

เราขาย อะไหล่ปั๊มลม

 • ไส้กรองน้ำมัน
  Oil filter สำหรับ air compressor มีหน้าที่ในการกรองสิ่งสกปรกในน้ำมัน ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ
 • ไส้กรองอากาศ
  Air filter ใช้ในเครื่องอัดอากาศ หรือ เครื่องปั๊มลม ทำหน้าที่กรอง สิ่งปนเปื้อนในลมของเครื่อง
 • น้ำมันปั๊มลม
  เราจำหน่าย น้ำมัน แบรนด์ระดับโลก ความหนืดที่เหมาะสมกับปั๊มลมแต่ละชนิด และมีอายุการใช้งานสูง
 • ไส้กรองแยกน้ำมัน
  ไส้กรอง oil separator ทำหน้าที่แยกน้ำมันเครื่องออกจากอากาศ เป็นอีกอะไหล่ที่สำคัญของเครื่องปั๊มลม
 • ไส้กรองอากาศขาเข้า
  ไส้กรองเบื้องต้นในระบบ กรองอากาศเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ามาสู่ระบบ หรือเรียกว่า Main line filter
 • ชิ้นส่วนต่างๆ ของปั๊มลม
  นอกจากอะไหล่ส่วนไส้กรองแล้ว ยังมีอะไหล่อีกหลายส่วนที่เราจำหน่ายเช่น ซีล โอริง ตัวเดรนน้ำ หรือในส่วนของ air dryer.
 • Cunsumer Products
  Cunsumer Products
  Woke raw denim seitan post-ironic, twee flannel bicycle rights gastropub direct trade sriracha
 • Surface Transport
  Surface Transport
  Cronut semiotics portland, truffaut tumeric forage polaroid tacos before they sold out gluten-free
 • Environment
  Environment
  Woke raw denim seitan post-ironic, twee flannel bicycle rights gastropub direct trade sriracha
 • Travel and Aviation
  Travel and Aviation
  Normcore cornhole synth, keffiyeh asymmetrical vaporware hell of. Sartorial leggings butcher pork
 • Financial Services
  Financial Services
  Truffaut tumeric forage polaroid tacos before they sold out gluten-free loko synth pabst gentrify.
 • Strategic Planning
  Strategic Planning
  Normcore cornhole synth, keffiyeh asymmetrical vaporware hell of. squid vinyl leggings butcher pork
 • Environment
  Environment
  Woke raw denim seitan post-ironic, twee flannel bicycle rights gastropub direct trade sriracha

Our story

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.