...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

ระบบ Air compressor

การผลิตลมที่มีแรงดันสูงกว่าลมปกติที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้เป็นแรงขับเคลื่อนระบบของเครื่องจักร ระบบนิวเมติกส์ หรือระบบทำความสะอาด จะมีส่วนประกอบในระบบหลักตามนี้

เราจำหน่าย อะไหล่ปั๊มลม ไส้กรองปั๊มลม อะไหล่เครื่องปั๊มลม ชุดกรองลม .

เครื่องปั๊มลม

Air compressor หรือเครื่องอัดอากาศ เป็นเครื่องผลิตลมแรงดันสูง ผลิตลมสะอาดเพื่อนำไปใช้ในเครื่องจักร.

ถังพักลม

ลมที่ถูกผลิตจาก เครื่องอัดอากาศ จะถูกเก็บพักในถังพักลม เพื่อรอการถูกนำไปใช้ โดยที่ถังพักจะมีระบบเดรนน้ำทิ้ง.

เครื่องทำลมแห้ง

ลมที่ถูกส่งออกไปใช้ต้องเป็นลมที่แห้ง ไม่มีการปนเปื้อนของน้ำ จึงต้องมีเครื่องจักรที่ทำให้ลมที่ถูกส่งออกไปแห้งไม่มีความชื้น.

ระบบส่งลม

การออกแบบ การส่งลมไปสู่ส่วนต่างๆ จำเป็นต้องถูกออกแบบโดยวิศวกร เพื่อให้ลมที่ถูกส่งมีความเหมาะสมกับการใช้งาน

สินค้าของเรา

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลมที่สะอาด เมนไลน์ฟิลเตอร์ คือคำตอบ

Main line filter สามารถกรองฝุ่นหรือน้ำมันขนาดเล็กที่มากับลมได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน ทำให้ค่าความสะอาดของลมออกมาตามมาตรฐานได้

What makes us different

01

ไส้กรองมาตรฐานโลก

ไส้กรองที่จำหน่าย สามารถใช้งานได้กับเครื่องปั๊มลมทุกแบรนด์ โดยมาตรสูงใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลก.

02

ราคาไม่แพง

ราคาของไส้กรองจากเราสามารถทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของโรงงานลดลง ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้.

03

มีสต็อกพร้อม

ไส้กรองที่จำหน่าย เรามีสต็อกเก็บไว้ สามารถอุ่นใจได้ ไม่ทำให้เครื่องจักรต้องหยุดรออะไหล่แน่นอน.

Schedule a business consultation

Address

143/32 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

Phone

082 442 5442

cskpart@gmail.com

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.