Posts Tagged ‘W940’

อะไหล่ปั้มลม

ซี.เอส.เค.พาร์ท ซัพพลาย จำหน่าย อะไหล่ปั้มลม Mann Filter จากประเทศเยอรมัน มีทั้งไส้กรองอากาศ,ไส้กรองน้ำมัน,ไส้กรองแยกน้ำมัน, น้ำมัน Mann Filter เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ไส้กรอง Mann Filter เป็นไส้กรองที่มีคุณภาพในการกรองสูง สามารถใช้ได้กับเครื่องปั้มลม ได้หลายยี่ห้อ อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้ เช่น C1112, C75, C23185 , LB13145/3 , WD13145, W962/14, W950/1, W940, C15124/1 , C20500, C1250 , W712, W920/21,  สนใจติดต่อสอบถามราคาได้ที่  Tel: 034-878-029-30

ไส้กรองปั๊มลม

csk part supply จำหน่ายไส้กรองปั๊มลม ยี่ห้อ Mann Filter ไส้กรองปั๊มลม สามารถใช้กับเครื่องปั๊มลม ได้หลายยี่ห้อ และ ใช้กับ เครื่องปั๊มสูญญากาศ หรือ ปั๊มแวคคั่ม ซึ่งราคาถูก ไม่แพง แต่ประสิทธิภาพในการกรองสูง เช่น C1112, C75, C25860/6, SH8267, SA6066, SFH4020, C16400, DB2046, SA6141, LB13145/3, C23185, SA6673,WD13145, DC3254,W712, W940,W962/14, SFO6214, C20500, DE4045, SH8273, W719/15, DF5005, DA1268, DB2205, C1049, DC3218, SA6031, SFO4018, DA1131, C23440/3, W11102,DC3051, C1337  ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามราคา ได้

air compressor

csk part supply จำหน่าย air compressor และ อะไหล่ air compressor  หรือ อะไหล่ปั๊มลม หลายยี่ห้อ เช่น Mann Filter, Sure, Sotras, Donaldson ซึ่งสามารถใช้แทนอะไหล่ปั๊มลม สำหรับเครื่องปั๊มลมหรือ เครื่องอัดอากาศ ได้หลายยี่ห้อ อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้ เช่น aircompressor atlas copco, air compressor ingersoll rand, air compressor sullair, air compressor hitachi, air compressor kaeser, air compressor IHI, air compressor rotocomp, air compressor LG, air compressor mark, air compressor […]

Mann Filter Thailand

csk part supply จำหน่าย ไส้กรอง Mann Filter (Mann Filter Thailand ) นำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน สามารถใช้กับ เครื่องปั๊มลม , เครื่องอัดอากาศ, ปั๊มแวคคั่ม ( ปั๊มสูญญากาศ ) และ ไส้กรองรถยนต์ เป็นต้น Mann Filter ไส้กรองคุณภาพ, ไส้กรองราคาถูก อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้ C25860/6, W962/14, C1112, C75, W940, LB13145/3, LB13145, C1250,C23185,WD13145, C1337, C30810/3, C23440/3, C15124/1, สอบถามราคาได้ที่ 089-670-7385

Oil Filter

csk part supply จำหน่ายไส้กรองฟิลเตอร์ หริอ ไส้กรองน้ำมัน  (Oil Filter Element) ยี่ห้อ Mann Filter (Mann Filter Thailand ) จากประเทศเยอรมัน  ใช้ สำหรับเครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้หลายยี่ห้อ  เช่น Atlas copco, Boomwade, Ecoair, Mitsui-seiki, Airman, Quimcy, Roto comp, Kaeser, H ydrovane, Ingersoll-rand, Kobelco, Boge ,Compari เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสามารถใช้กับปั๊มแวคคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ ไ้ด้ เช่น W712 หรือ W940 เป็นต้น สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้

Mann Filter

csk part supply ตัวแทนจำหน่าย Mann Filter ( Mann Filter Thailand ) มีทั้งไส้กรองน้ำมัน, ไส้กรองอากาศ และน้ำมัน  ( Oil Filter, Air Filter, Oil Separator, Oil )  สามารถใช้กับเครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้หลายยี่ห้อ เช่น Atlas copco, Ingersoll rand, Sullair, Hitachi, IHI, Boomwand, Kaeser, Swan, Airman, Mitsui seiki, Hydrovane,Mark, Kobelco, Mark,Boge เป็นต้น  นอกจากใช้กับเครื่องปั๊มลมแล้วMann Filter  ยังสามารถใช้กับปั๊มแว๊คคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ เช่น ไส้กรองน้ำมัน W940 , W712 […]

Mann Filter W940

csk part supply  จำหน่ายไส้กรองน้ำมัน Mann Filter W940 ( Mann Filter , Mann Filter Thailand )  นำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน  สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ ของเครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ ได้บางรุ่น บางยี่ห้อ และ สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ ของเครื่องปั๊มแว๊คคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ ได้บางรุ่น บางยี่ห้อ  อายุการใช้งาน เทียบเท่าอะไหล่แท้  นอกจาก Mann Filter  W940 แล้ว ยังมีรุ่น W712 ,WD13145 , W962/14 และอื่น ๆ ราคาไม่แพง คุณสมบัติเทียบเท่าอะไหล่แท้  สนใจติดต่อสอบถามราคา ได้

Oil filter element

csk part supply จำหน่ายไส้กรองฟิลเตอร์ หริอ ไส้กรองน้ำมัน  (Oil Filter Element) ยี่ห้อ Mann Filter (Mann Filter Thailand ) จากประเทศเยอรมัน  ใช้ สำหรับเครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้หลายยี่ห้อ  เช่น Atlas copco, Boomwade, Ecoair, Mitsui-seiki, Airman, Quimcy, Roto comp, Kaeser, H ydrovane, Ingersoll-rand, Kobelco, Boge ,Compari เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสามารถใช้กับปั๊มแวคคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ ไ้ด้ เช่น W712 หรือ W940 เป็นต้น สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้

Powered by WordPress
Call Now Button