M-PLUS

CSK PART SUPPLY ตัวแทนจำหน่าย ไส้กรองอากาศ M-PLUS ซึ่งสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหารและยา รวมไปถึงโรงพยาบาล ซึ่งวัตถุดิบในการกรองเ็ป็นที่ยอมรับโดย กองการควบคุมเครื่องมือแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข และผลงานวิจัยประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรียของไส้กรองอากาศ ชนิด HEPA และ ULPA จากมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากไส้กรองอากาศ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยาแล้ว ยังสามารถใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอื่นๆ  ซึ่งวัสดุชั้นนอกห่อหุ้มด้วย Polyester Fiber ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสามารถทนความร้อนได้สูงถึง 120 C สนใจสอบถามราคาได้ที่ 089-670-7385 หรือ 02-482-2208

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
Powered by WordPress
Call Now Button