Main Line Filter

CSK Part Supply ตัวแทนจำหน่ายไส้กรอง Main Line Filter ยี่ห้อ M-PLUS FILTER เป็นไส้กรองแบบหยาบ และ ไส้กรองแบบละเอียด สามารถทนอุณหภูมิ 120 องศา เป็นโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีความละเอียดในการกรองตั้งแต่ 0.01 Micron ถึง 25 Micron สามารถใช้แทนไส้กรองยี่ห้ออื่น เช่น Hiross, Domnick, Hankison, Atlas copco, Ultra Filter, Zander, Swan, SMC, Friulair, Orion, Kaeser, เป็นต้น อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้ สนใจสอบถามไส้กรองราคาถูก ประสิทธิภาพในการกรองสูง ติดต่อ csk part supply

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
Powered by WordPress
Call Now Button