Posts Tagged ‘SFO6214’

ไส้กรองปั๊มลม

csk part supply จำหน่ายไส้กรองปั๊มลม ยี่ห้อ Mann Filter ไส้กรองปั๊มลม สามารถใช้กับเครื่องปั๊มลม ได้หลายยี่ห้อ และ ใช้กับ เครื่องปั๊มสูญญากาศ หรือ ปั๊มแวคคั่ม ซึ่งราคาถูก ไม่แพง แต่ประสิทธิภาพในการกรองสูง เช่น C1112, C75, C25860/6, SH8267, SA6066, SFH4020, C16400, DB2046, SA6141, LB13145/3, C23185, SA6673,WD13145, DC3254,W712, W940,W962/14, SFO6214, C20500, DE4045, SH8273, W719/15, DF5005, DA1268, DB2205, C1049, DC3218, SA6031, SFO4018, DA1131, C23440/3, W11102,DC3051, C1337  ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามราคา ได้

ไส้กรองน้ำมัน

csk part supply จำหน่าย ไส้กรองน้ำมัน ยี่ห้อ Sure Filter นำเ้ข้ามาจากต่างประเทศใช้กับเครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป  สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ เช่น Atlas copco, Ingersoll rand, Sullair, IHI, Hitachi, Airman, Kobelco,Mark, Mitsui seiki, Boomwade,Ecoair,LG,Swan,Puma, Ceccate, Hydrovame,Roto comp เป็นต้น SFO6214, SFA 4456 ไส้กรองน้ำมัน หรือ Oil Filter (Element Oil Filter)ประสิทธิภาพในการกรองน้ำมัน คุณภาพ ดี ราคาถูก อายุการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง สนใจสอบถามราคาได้

Sure Filter

csk part supply  จำหน่าย ไส้กรองน้ำมัน  ยี่ห้อ SURE FILTER  (Sure Filter Thailand) นำเข้ามาจากต่างประเทศ Oil Filter SFO 6214 สามารถใช้กับเครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศได้  เช่น ปั๊มลม ยี่ห้อ Atlas copco, Ingersoll rand, Mark, Mitsui seiki, Sullair,Airman, Boomwade, Ecoair, Quimcy, Hydrovame, LG , Kobelco, Puma, Roto comp, Kaeser , Boge, Ceccate, Swan เป็นต้น อายุการใช้งาน เทียบเท่าอะไหล่แท้  ราคาถูก สนใจสอบถามราคาได้

Powered by WordPress
Call Now Button