Posts Tagged ‘SFA 4456’

ไส้กรองน้ำมัน

csk part supply จำหน่าย ไส้กรองน้ำมัน ยี่ห้อ Sure Filter นำเ้ข้ามาจากต่างประเทศใช้กับเครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป  สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ เช่น Atlas copco, Ingersoll rand, Sullair, IHI, Hitachi, Airman, Kobelco,Mark, Mitsui seiki, Boomwade,Ecoair,LG,Swan,Puma, Ceccate, Hydrovame,Roto comp เป็นต้น SFO6214, SFA 4456 ไส้กรองน้ำมัน หรือ Oil Filter (Element Oil Filter)ประสิทธิภาพในการกรองน้ำมัน คุณภาพ ดี ราคาถูก อายุการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง สนใจสอบถามราคาได้

Powered by WordPress
Call Now Button