หลักการทำงานของ air dryer

หลักการทำงานของ air dryer  ก่อนอื่นต้องรู้จัก air dryer ทำหน้าที่ ให้ลมที่ถูกผลิตมาจากเครื่องอัดอากาศ ( air compressor ) ซึ่งเป็นลมที่มีความชื้นติดออกมาด้วย เมื่อถูกส่งเข้ามาใน air dryer ลมที่ออกไปจะต้องไม่มีความชื้นติดออกไปด้วย หรือให้ติดไปให้น้อยมากที่สุด ซึ่งหลักการทำงานของ air dryer เพื่อไม่ให้ลมมีความชื้นติดไปด้วยคือ ลมที่เข้ามาจะถูกแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ำยาทำความเย็น ซึ่งจะทำให้ความชื้นที่อยู่ในลมกลั่นตัวออกเป็นน้ำ และถูกระบายทิ้งโดย air dryer  ลมที่ผ่านกระบวนการนี้ จะมีสถานะเป็นลมที่แห้ง ออกจาก air dryer (เครื่องทำลมแห้ง) ไปสู่กระบวนการใช้งานของลมต่อไป  หากท่านผู้อ่านสนใจข้อมูลของ air dryer เพิ่มเติม สอบถามข้อมูลได้ที่ CSK Part supply ตัวแทนจำหน่้่าย air dryer, air compressor และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
Powered by WordPress
Call Now Button