ไส้กรองปั๊มลม Hitachi

ไส้กรองปั๊มลม Hitachi ไส้กรองแยกน้ำมัน Oil Separator สำหรับเครื่องอัดอากาศ ปั๊มลมสกรู สามารถใช้แทนไส้กรองที่ติดมากับเครื่องได้ ใช้ได้กับปั๊มลม Hitachi ได้หลายรุ่น หลายโมเดล อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้ ราคาถูก

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress
Call Now Button