Posts Tagged ‘ไส้กรองเครื่องอัดอากาศ’

ไส้กรอง

csk part supply  จำหน่ายไส้กรอง (Elemetn Filter)  ไส้กรองปั๊มแว๊คคั่ม , ไส้กรองปั๊มสูญญากาศ ,ไส้กรองปั๊มลม หรือ ไส้กรองเครื่องอัดอากาศ เช่น ไส้กรอง Main Line Filter, Exhaul Filter สำหรับเครื่องปั๊มแว๊คคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ และอื่น ๆ สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ เช่น Ultra Filtration, M-plus, Hankison , Hiress, Domnick hunter , Atlas copco เป็นต้น  ถ้าเป็น Exhaul Filter สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ เช่น Busch , Orion, Alcatel, Becker, Leybold เป็นต้น  สนใจสอบถามราคา ได้

ไส้กรองปั๊มลม

csk part supply จำหน่ายไส้กรองปั๊มลม หรือ ไส้กรองเครื่องอัดอากาศ  และ ไส้กรองปั๊มแวคคั่ม หรือ ไส้กรองปั๊มสูญญากาศ ( Filter Vacuump pump) ซึ่งสามารถใช้แทนอะไหล่แท้ที่ติดมากับเครื่องจักรได้ อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้  ราคาถูก  ราคาไม่แพง  เนื่องจากในสภาวะเศรฐกิจ ทำให้โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้อะไหล่ไส้กรอง บางทีราคาค่อนข้างสูง บางทีต้องการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุน เพราะว่าบางโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ลมเยอะ หรือมีเครื่องปั๊มลม จำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการเปลี่ยนไส้กรองปั๊มลม ทั้งนี้บางที่อาจจะมีเครื่องปั๊มสูญญากาศ หรือ ปั๊มแวคคั่มด้วย  ทาง csk part supply จึงเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับลูกค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ถ้าต้องการข้อมูลหรือสอบถามราคาติดต่อได้

Powered by WordPress
Call Now Button