Posts Tagged ‘ไส้กรองปั๊มแวคคั่ม’

Auto Drain

csk part supply  จำหน่าย อะไหล่ปัี๊มลม, อะไหล่ air compressor, และ auto drain, auto drain main line filter, auto drain air compressor, auto drain AD402 และ อุปกรณ์กรองลม, ไส้กรอง, Filter, นอกจาก ไส้กรองปั๊มลม แล้ว ยังจำหน่าย ไส้กรองปั๊มแวคคั่ม, ไส้กรองปั๊มสูญญากาศ และ อุปกรณ์นิวเมติกส์ รวมทั้งงานซ่อม งาน Overhaul ปั๊มลม, Overhaul air compressor, ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ในราคาไม่แพง  ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที  089-670-7385

ไส้กรองปั๊มลม

csk part supply จำหน่ายไส้กรองปั๊มลม หรือ ไส้กรองเครื่องอัดอากาศ  และ ไส้กรองปั๊มแวคคั่ม หรือ ไส้กรองปั๊มสูญญากาศ ( Filter Vacuump pump) ซึ่งสามารถใช้แทนอะไหล่แท้ที่ติดมากับเครื่องจักรได้ อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้  ราคาถูก  ราคาไม่แพง  เนื่องจากในสภาวะเศรฐกิจ ทำให้โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้อะไหล่ไส้กรอง บางทีราคาค่อนข้างสูง บางทีต้องการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุน เพราะว่าบางโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ลมเยอะ หรือมีเครื่องปั๊มลม จำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการเปลี่ยนไส้กรองปั๊มลม ทั้งนี้บางที่อาจจะมีเครื่องปั๊มสูญญากาศ หรือ ปั๊มแวคคั่มด้วย  ทาง csk part supply จึงเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับลูกค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ถ้าต้องการข้อมูลหรือสอบถามราคาติดต่อได้

รับซ่อมปั๊มแวคคั่ม

ทาง csk part supply  ยินดี บริการ รับซ่อมปั้มแว๊คคั่ม หรือ รับซ่อมปั้มสูญญากาศ ทุกยี่ห้อ เช่น Busch Vacuum pump, General Vacuum pump, Becker Vacuum pump, Orion Vacuum pump เป็นต้น ทางเรา มีทีมงานช่าง ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการ ซ่อมเครื่องปั้มแว๊คคั่ม หรือ ปั๊ํํมสูญญากาศ สามารถแก้ไขและปรึกษาปัญหาของลูกค้า นอกจากงานซ่อมแล้ว ทางเรามีจำหน่ายอะไหล่ เช่น ไส้กรองปั้มแว๊คคั่ม , ไส้กรองอากาศ , น้ำมันสำหรับปั้มแว๊คคั่ม เป็นต้น   ถ้าสนใจ ติดต่อ สอบถามได้ค่ะ

ไส้กรองปั๊มแวคคั่ม

Filter For Vacuum pumps  ไส้กรองปั๊มแว๊คคั่ม  สำหรับปั๊มสูญญากาศ ( Vacuum pump ) หรือ Exhaust filter ไส้กรองน้ำมันขาออก ซึ่งทำหน้าที่กรองไอน้ำมันก่อนทำการปล่อยอากาศออกจากตัวปั้มแว๊คคั่ม  ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม และ โรงพยาบาล  ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ง ไส้กรองน้ำมันขาออก สามารถใช้กับปั๊มแว๊คคั่ม ได้หลายยี่ห้อ เช่น Busch Vacuum pump, Orion Vacuum pump, Becker Vacuum pump, Leybold Vacuum pump อายุการใช้งานของไส้กรองแว๊คคั่ม เทียบเท่ากับไส้กรองที่ติดมากับตัวเครื่องปั๋มแว๊คคั่ม   ถ้าสนใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ csk part supply ทางเราจำหน่าย อะไหล่ปั๊มแว๊คคั่ม ในราคาที่ไม่แพง และรับสั่งทำในกรณีที่ ไส้กรองปั๊มแว็คคั่ม หายาก

Mann filter Thailand

Powered by WordPress
Call Now Button