Posts Tagged ‘ไส้กรองปั๊มลม ราคาถูก’

ไส้กรองปั๊มลม Hitachi

ไส้กรองปั๊มลม Hitachi ไส้กรองแยกน้ำมัน Oil Separator สำหรับเครื่องอัดอากาศ ปั๊มลมสกรู สามารถใช้แทนไส้กรองที่ติดมากับเครื่องได้ ใช้ได้กับปั๊มลม Hitachi ได้หลายรุ่น หลายโมเดล อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้ ราคาถูก

ไส้กรองปั๊มลม

csk part supply จำหน่ายไส้กรองปั๊มลม หรือ ไส้กรองเครื่องอัดอากาศ  และ ไส้กรองปั๊มแวคคั่ม หรือ ไส้กรองปั๊มสูญญากาศ ( Filter Vacuump pump) ซึ่งสามารถใช้แทนอะไหล่แท้ที่ติดมากับเครื่องจักรได้ อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้  ราคาถูก  ราคาไม่แพง  เนื่องจากในสภาวะเศรฐกิจ ทำให้โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้อะไหล่ไส้กรอง บางทีราคาค่อนข้างสูง บางทีต้องการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุน เพราะว่าบางโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ลมเยอะ หรือมีเครื่องปั๊มลม จำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการเปลี่ยนไส้กรองปั๊มลม ทั้งนี้บางที่อาจจะมีเครื่องปั๊มสูญญากาศ หรือ ปั๊มแวคคั่มด้วย  ทาง csk part supply จึงเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับลูกค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ถ้าต้องการข้อมูลหรือสอบถามราคาติดต่อได้

Powered by WordPress
Call Now Button