จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

Mon - Sat 8.00 - 18.00
Sunday CLOSED

143/32 Bangpai
Bangkae Bangkok

เมนไลน์ฟิลเตอร์ สำหรับปั๊มลม

เมนไลน์ฟิลเตอร์ ใช้สำหรับการกรองลมเพื่อเพื่อนำเข้าไปใช้ในระบบปั๊มลม ทำให้ลมเข้าไปนั้นสะอาด ไม่ทำอันตรายกับปั๊มลม และส่วนอื่นๆ

ซึ่ง main line ที่ทาง ซีเอสเค พาร์ทซัพพลาย มีจำหน่ายจะมีความละเอียด

  • 5 ไมครอน
  • 3 ไมครอน
  • 1 ไมครอน
  • 0.01 ไมครอน
  • Carbon