...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

csk part supply จำหน่าย น้ำมันเครื่องอัดอากาศ ที่ใช้กับ Air compressor  ” ปั๊มลมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ  สามารถให้กับเครื่องอัดอากาศ หรือ เครื่องปั๊มลม Atlas copco  ซึ่งเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ อายุการใช้งาน 4,000 ชั่วโมง ขนาด 20 ลิตร  นอกจากน้ำมันสำหรับเครื่องอัดอากาศ Atlas copco แล้ว น้ำมันเครื่องอัดอากาศ Ingersoll rand, น้ำมันเครื่องอัดอากาศ Sullair, น้ำมันเครื่องอัดอากาศ Shell, อายุการใช้งานตั้งแต่ 2,000 ชั่วโมง ถึง 12,000 ชั่วโมง สนใจสอบถามราคาได้Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.