Pre Filter

csk part supply จำหน่าย ตัวกรองลม-ก่อน ( Pre Filter ) ซึ่งมีหลายขนาด แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการกรองลมที่ขนาดไหน นอกจาก ตัวกรองลม-ก่อน แล้ว ยังมี ตัวกรองลม-หลัง ( After Filter )  ซึ่งสามารถกรองสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น สนิม  ไอน้ำมัน ไอน้ำ ช่วยลดน้ำมันที่จะถูกพาไปกับลม ทำให้ลมที่ออกมาสะอาด และยังมีจำหน่ายอะไหล่ (Accessories ) เช่น Pressure Gauge, Auto Drain, Manual drain, Timed drain เป็นต้น สนใจสอบถามราคาได้ที่ csk part supply

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
Powered by WordPress
Call Now Button