...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

ซี.เอส.เค.พาร์ท ซัพพลาย  จำหน่ายไส้กรองแยกน้ำมัน ( Oil Separator Mann Filter ) นำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน  มีประสิทธิภาพในการกรองสูง อายุการใช้งาน  3,500- 4,000  ชั่วโมง สามารถใช้กับเครื่องปั๊มลมได้หลายยี่ห้อ เช่น Atlas copco, Ingersoll-rand, Sullair, Hitachi, IHI, Boomwade, Iwata, Mitsuiseiki, Kobelco, August, Air plus (LG), Air man, Boge, Fini, Mark, Swan, Quincy, Fu-sheng, Compair, Ceccato, ELGI, Puma , Kaeser เป็นต้น   สนใจติดต่อสอบถามราคา ได้ที CSK PART SUPPLYSeraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.