...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

ซี.เอส.เค.พาร์ท ซัพพลาย จำหน่ายไส้กรองแยกน้ำมัน, Oil Separator, Oil Separator Element ยี่ห้อ Mann Filter นำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน และ ยี่ห้อ Sotras นำเข้ามาจากประเทศอิตาลี  นอกจากไส้กรองแยกน้ำมัน Oil Separator แล้ว ยังจำหน่าย ไส้กรองน้ำมัน Oil Filter, ไส้กรองอากาศ Air Filter, ซึ่งสามารถใช้กับปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศได้หลายยี่ห้อ นอกจาก อะไหล่ปั๊มลมแล้ว ทางบริษัทฯ ยังจำหน่าย ไส้กรองขาออก , Exhauls  Filter, สำหรับปั๊มแวคคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ มีจำหน่ายทั้งน้ำมันปั๊มลม ยี่ห้อ Shell, Ultra Coolant , Oil Mann Filter, Oil Ingersoll rand, AC ROTO, ROTO INJECT  และ น้ำมันปั๊มแวคคั่ม VM100  ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือราคา ติดต่อ สอบถามได้ที่ 089-670-7385Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.