...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

Main line filter สำหรับปั๊มลม (air compressor) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับระบบลมอัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมและงานช่างต่าง ๆ หน้าที่หลักของ main line filter คือการกรองสิ่งสกปรก น้ำมัน และความชื้นออกจากลมอัด เพื่อป้องกันความเสียหายและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานลมอัดนั้น

ซีเอสเค พาร์ทซัพพลาย จำหน่าย main line filter คุณภาพสูง เทียบเท่า อะไหล่ของแท้ โทรสอบถาม 0824425442  สามารถใช้กับปั๊มลมทุกยี่ห้อ มาตรฐานคงเดิม ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมัน, ไส้กรองแยกน้ำมัน , น้ำมัน รวมถึงอะไหล่อื่นๆของปั๊มลม ทุกยี่ห้อ

คุณสมบัติของ Main Line Filter ที่ดี

  1. ประสิทธิภาพการกรองสูง: สามารถกรองสิ่งสกปรกในอากาศ เช่น ฝุ่น น้ำมัน และละอองน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การลดความดันต่ำ: ออกแบบให้มีการลดความดันน้อยที่สุด เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบลมอัด
  3. วัสดุคุณภาพสูง: ใช้วัสดุที่ทนทานและสามารถใช้งานได้นาน เช่น สแตนเลส สตีล หรืออะลูมิเนียม
  4. การบำรุงรักษาง่าย: สามารถถอดและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองได้ง่าย

ประเภทของ Main Line Filter

  1. ตัวกรองหยาบ (Coalescing Filters): กรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่และน้ำมันออกจากลมอัด
  2. ตัวกรองละเอียด (Particulate Filters): กรองอนุภาคขนาดเล็กมาก เช่น ฝุ่นและละอองน้ำมัน
  3. ตัวกรองคาร์บอน (Activated Carbon Filters): ใช้สำหรับกำจัดกลิ่นและสารเคมีที่มีอยู่ในลมอัด

 

 Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.