M-Plus Filter

csk part supply เป็นตัวแทนจำหน่าย ไส้กรอง เอ็มพลัส หรือ  M-Plus Filter เป็นไส้กรองอากาศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 มีความแข็งแรง ทนทาน ไส้กรอง M-Plus filtration สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ที่ติดมากับ Housing เดิมได้ เช่น Hiross, Domnick, Hankison, Atlas copco, Ultra, Zander, Orion, SMC , Swan, Friulair เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีไส้กรองอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหารและยา รวมไปถึงโรงพยาบาล ( Main Line Filter ) ราคาุถูก คุณภาพดี อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ค่ะ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
Powered by WordPress
Call Now Button