Compressed Ait Filter

csk part supply  จำหน่าย Compressed Ait Filter หรือ Auto Drain ( Houshing ) ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการให้ลมที่ออกมาสะอาด ซึ่งจะมีไส้กรองอยู่ข้างใน Houshing เป็นตัวกรองไอน้ำมัน และ ฝุ่น  ซึ่งไส้กรอง มีตั้งแต่ 0.01 Micron – 5 Micron ,มีแบบคาร์บอน สามารถกรองกลิ่น ใช้ใน ธุรกิจแพคเกจจิ้ง , โรงพยาบาล เป็นต้น นอกจาก Auto Drain แล้ว ยังจำหน่ายไส้กรอง (Element Filter ) สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ เช่น Atlas copco, Hiross, Domnick hunter, SMC, Orion, Friulair เป็นต้น ไส้กรองราคาถูก คุณภาพดี สนใจสอบถามราคาได้

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
Powered by WordPress
Call Now Button