...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

Air Filter (ไส้กรองอากาศ) สำหรับเครื่องปั๊มลม สามารถใช้กับเครื่องปั๊มลม ได้หลายรุ่น หลายแบรนด์ ขนาดมาตราฐานสากล OD159 ID96 H376 mm. ใช้กับปั๊มลมขนาด 40-50 hp นอกจากไส้กรอง C16400 แล้วยังมีไส้กรองรุ่นอื่นๆ เช่น C14200 , C15300 , C1250 , C20500 , 1613740700 , p778972 , 54626452 , 6.2084.0 , 4540056154, 4540057104 , 4540092811

 

 Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.