...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

CSK Part supply ขาย automatic drain ใต้ถังพักลม ราคาไม่แพง สามารถซื้อไปติดตั้งได้เอง ซึ่ง automatic drain ใต้ถังพักลม ทำหน้าที่ ปล่อยน้ำที่ขังอยู่ในถังพักลม ให้ออกสู่ก้นถัง โดยอัติโนมัติ ซึ่งหากน้ำในถังพักลมที่ติดมากับการผลิตลม จาก air compressor ไม่ถูกปล่อยออกไปจะทำให้ปริมาณการเก็บลม ทำได้น้อยลง และก็อาจจะทำให้น้ำสามารถเข้าสู่ไลน์การผลิตได้โดยง่ายด้วย ซึ่งโดนธรรมชาติน้ำหนักกว่าอากาศ น้ำจะอยู่ด้านใต้ของถังพักลมเสมอ และเมื่อถึงเวลาที่ automatic drain ใต้ถังพักลม ทำงาน มันก็จะปล่อยน้ำทิ้งออกไปเอง ซึ่งทาง CSK part supply จำหน่าย automatic drain ใต้ถังพักลม มานาน ราคาไม่แพง ซึ่งอัตราการเสียของ automatic drain ใต้ถังพักลม มีเสมอเพราะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เรามี automatic drain ใต้ถังพักลม ทั้งแบบไฟฟ้า และแบบปกติ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อะไหล่ปั๊มลมได้ที่ CSK Part supplySeraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.