จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

Mon - Sat 8.00 - 18.00
Sunday CLOSED

143/32 Bangpai
Bangkae Bangkok

ซี.เอส.เค.พาร์ท ซัพพลาย จำหน่าย Auto Drain ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในระบบลม  Auto Drain AD402-04, หรือ Timer Drain, Internal Drain, นอกจาก อุปกรณ์เหล่านี้แล้ว ทางเรายังจำหน่าย Auto Darin Main Line Filter ยี่ห้อ M-Plus, Ultra Filtration, หรือ กรองหยาบ, กรองละเอียด ซึ่งอยู่ก่อน และ หลัง Air Dryer MP0020, MP0040, MP0070, MP0110, MP0140,MP0180, MP0220, MP0260 , ME0008, ME0012, ME0020, ME0040, ME0060, ME0090, ME0110, ME0140,ME0180, ME0240, ME0300, ME0400, ME0480