...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

ซี.เอส.เค.พาร์ท ซัพพลาย ตัวแทนจำหน่าย ไส้กรองเอ็มพลัส ( Element Filter M-Plus ) ซึ่งมีไส้กรองหยาบ และ ไส้กรองละเอียด และ ตัว Body ด้วย ซึ่งมีหลายขนาด เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละโรงงาน และตัว Body หรือ Main Line Filter ( Auto Drain ) อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี ส่วน ไส้กรองอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 6,000 ชั่วโมง ถึง 8,000 ชั่วโมง สนใจสอบถามราคาได้ที่ CSK PART SUPPLYSeraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.