จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

Mon - Sat 8.00 - 18.00
Sunday CLOSED

143/32 Bangpai
Bangkae Bangkok

ไส้กรองชุดกรองลม ( Main Line Filter ) ไส้กรองเมนไลน์ฟิวเตอร์ ไส้กรองเทียบเท่า ใช้กับ Atlas Copco ได้ อายุการใช้งานยาวนาน DD60, PD60 ,DD120, PD120, DD310,PD310…