...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

น้ำมันใส่ปั้มลม (Compressor Oil) มีบทบาทสำคัญในการหล่อลื่นและระบายความร้อนของเครื่องคอมเพรสเซอร์ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาประสิทธิภาพของปั๊มลม ในการเลือกน้ำมันสำหรับปั๊มลม ควรพิจารณาปัจจัยหลายประการเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ประเภทของ น้ำมันสำหรับปั๊มลม

น้ำมันสำหรับปั๊มลมมีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้:

  1. น้ำมันแร่ (Mineral Oil): เป็นน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นจากน้ำมันดิบ มีราคาถูกกว่าและเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
  2. น้ำมันสังเคราะห์ (Synthetic Oil): มีคุณสมบัติที่ดีกว่าน้ำมันแร่ในด้านการหล่อลื่นและความทนทานต่ออุณหภูมิสูง มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าและเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและต่อเนื่อง
  3. น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic Oil): เป็นการผสมน้ำมันแร่และน้ำมันสังเคราะห์ มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำมันแร่และราคาถูกกว่าน้ำมันสังเคราะห์

การบำรุงรักษาน้ำมันในปั๊มลม

  1. การตรวจสอบระดับน้ำมัน: ควรตรวจสอบระดับน้ำมันในปั๊มลมอย่างสม่ำเสมอ และเติมน้ำมันหากระดับน้ำมันต่ำกว่าที่กำหนด
  2. การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน: ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและการเสื่อมสภาพของน้ำมัน
  3. การตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน: ควรตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ เช่น สี กลิ่น หรือความหนืด หากพบว่าน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทันที

 

ซีเอสเค พาร์ทซัพพลาย จำหน่าย น้ำมันใส่ปั้มลม คุณภาพสูง เทียบเท่า อะไหล่ของแท้ โทรสอบถาม 0824425442  สามารถใช้กับปั๊มลมทุกยี่ห้อ มาตรฐานคงเดิม ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมัน, ไส้กรองแยกน้ำมัน , น้ำมัน รวมถึงอะไหล่อื่นๆของปั๊มลม ทุกยี่ห้อSeraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.