...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

csk part supply ตัวแทนจำหน่าย น้ำมันปั๊มลม หรือ น้ำมันสำหรับเครืี่องอัดอากาศ ที่ใช้กับเครื่องปั๊มลมได้หลายยี่ห้อ เช่น Air compressor Atlas copco, Hitachi, IHI, Mark, Saullair, Ingersoll-rand, Kaeser, Mitsui seiki เป็นต้น มีขนาด แบบถัง 18 ลิตร หรือ ขนาดถังใหญ่ 209 ลิตร  มีเบอร์ค่าความหนืด เบอร์ 32 , 46, 68  มีแบบกึ่งสังเคราะห์ Semi-Synthetic และ แบบสังเคราะห์ Synthetic  ถ้าต้องการข้อมูล สอบถามราคาได้Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.