...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

csk part supply  ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันปั๊มลม ( Oil Compressor ) หรือ น้ำมันเครื่องปั๊มลม ภายใต้ยี่้ห้อ Shell ( Shell  Thailand ) อายุการใช้งาน 4,000 – 8,000 ชั่วโมง มีแบบกึ่งสังเคราะห์ และ แบบสังเคราะห์ นอกจากน้ำมัน และมีค่าความหนืด เบอร์ 32 ,46 , 68 เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้กับปั๊มลม ไ้ด้หลายยี่ห้อ เช่น Atlas copco, Ingersoll rand, Hitachi, IHI, Air man, Sullair, Boomwade, Kobelco, Bego เป็นต้น นอกจากน้ำมันปั๊มลม แล้ว ยังมีน้ำมันสำหรับเครื่องปั๊มสูญญากาศ หรือ น้ำมันแวคคั่ม ซึ่งสามารถใช้กับเครื่องปั๊มแวคคั่ม ได้หลายยี่ห้อSeraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.