...

จำหน่าย ปั๊มลม และ Air Compressor

ซีเอสเค พาร์ทซัพพลาย ขาย อุปกรณ์ปั๊มลม จำหน่าย อะไหล่ปั๊มลม คุณภาพสูง เทียบเท่า อะไหล่ของแท้ โทรสอบถาม 0824425442  สามารถใช้กับปั๊มลมทุกยี่ห้อ มาตรฐานคงเดิม ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมัน, ไส้กรองแยกน้ำมัน , น้ำมัน รวมถึงอะไหล่อื่นๆของปั๊มลม ทุกยี่ห้อ

 

อุปกรณ์ปั๊มลม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอัดอากาศให้มีแรงดันสูงเพื่อนำไปใช้ในงานต่าง ๆ เช่น งานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง อุปกรณ์เหล่านี้มีหลายประเภทและส่วนประกอบที่หลากหลาย นี่คืออุปกรณ์หลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั๊มลม:

ประเภทของปั๊มลม

 1. ปั๊มลมลูกสูบ (Reciprocating Air Compressor)
  • ใช้ลูกสูบในการอัดอากาศ
  • มีขนาดและความจุหลากหลาย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงดันสูง
 2. ปั๊มลมแบบสกรู (Rotary Screw Air Compressor)
  • ใช้สกรูสองตัวในการอัดอากาศ
  • ทำงานเงียบและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องในอุตสาหกรรม
 3. ปั๊มลมแบบโรตารี่ (Rotary Vane Air Compressor)
  • ใช้ใบพัดในการอัดอากาศ
  • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงดันต่ำถึงปานกลาง
 4. ปั๊มลมแบบใบพัดหมุน (Rotary Scroll Air Compressor)
  • ใช้ใบพัดสองตัวในการอัดอากาศ
  • ทำงานเงียบและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาด

อุปกรณ์และส่วนประกอบของปั๊มลม

 1. มอเตอร์ (Motor)
  • ขับเคลื่อนการทำงานของปั๊มลม
  • มีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์แบบน้ำมัน
 2. ตัวอัดอากาศ (Compressor Element)
  • ส่วนที่ทำการอัดอากาศ มีหลายรูปแบบ เช่น ลูกสูบ สกรู และใบพัด
 3. ถังเก็บลม (Air Receiver Tank)
  • เก็บอากาศที่ถูกอัดไว้เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ
  • ช่วยรักษาความดันให้คงที่และลดการทำงานของปั๊มลม
 4. ตัวกรองอากาศ (Air Filter)
  • กรองฝุ่นและสิ่งสกปรกจากอากาศก่อนเข้าไปในปั๊มลม
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มลมและอุปกรณ์ที่ใช้อากาศ
 5. ตัวควบคุมแรงดัน (Pressure Regulator)
  • ปรับแรงดันอากาศให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
  • ช่วยป้องกันความเสียหายจากแรงดันที่สูงเกินไป
 6. ตัวระบายน้ำ (Drain Valve)
  • ระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกจากถังเก็บลม
  • ช่วยรักษาคุณภาพของอากาศและป้องกันการเกิดสนิมในถังเก็บลม
 7. ตัวกันกระแทก (Vibration Isolator)
  • ลดการสั่นสะเทือนของปั๊มลม
  • ช่วยลดเสียงรบกวนและยืดอายุการใช้งานของปั๊มลม
 8. ท่ออากาศ (Air Hose)
  • นำอากาศจากปั๊มลมไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการใช้อากาศ
  • มีหลายขนาดและความยาวตามความต้องการ
 9. ตัวป้องกันความปลอดภัย (Safety Valve)
  • ป้องกันความเสียหายจากแรงดันที่สูงเกินไป
  • เปิดเพื่อระบายอากาศเมื่อแรงดันเกินค่าที่ตั้งไว้

การบำรุงรักษา สอบถาม ซีเอสเค พาร์ทซัพพลาย 0824425442

 • การตรวจเช็คระดับน้ำมัน: สำหรับปั๊มลมที่ใช้มอเตอร์น้ำมัน ควรตรวจเช็คและเติมน้ำมันตามความจำเป็น
 • การทำความสะอาดตัวกรองอากาศ: ควรทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศเป็นประจำ
 • การระบายน้ำ: ควรระบายน้ำออกจากถังเก็บลมเป็นระยะเพื่อลดการสะสมของน้ำในถัง

 Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.