Altas copco

ซี.เอส.เค.พาร์ท ซัพพลาย มีจำหน่ายอะไหล่ปั้มลม ยี่ห้อ  Atlas copco ไส้กรองน้ำมัน, ไส้กรองอากาศ,ไส้กรองแยกน้ำมัน และ น้ำมัน Roto inject, AC Roto เป็นต้น  นอกจากทางเราจะจำหน่ายไส้กรองปั้มลม ยี่ห้อ Atlas copco แล้ว ทางเรายังจำหน่าย Mann Filter  นำเข้ามาจากประเทศเยอมัน ซึ่งเป็นที่ทราบกันและ รู้จักกันเป็นอย่างดี ว่า Mann Filter เป็นผู้นำทางด้านไส้กรอง คุณภาพไส้กอรงเทียบเท่าอะไหล่แท้  ประสิทธิภาพในการกรองสูง อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้ ราคาไม่แพง สนใจติดต่อ ได้ที่  089-670-7385 , 081-205-1104 หรือส่ง

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress