Posts Tagged ‘Shinko seiki’

ไส้กรองแวคคั่ม

csk part supply จำหน่ายไส้กรองแวคคั่ม หรือ ไส้กรองปั๊มสูญญากาศ (กรองน้ำมันปั๊มแวคคั่ม) สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ เช่น Busch vacuum pump, Becker , Leybold, Alcate, Osaka, Edwards, Shinko Seiki , O rion เป็นต้น อายุการใช้งานเทียบเท่า มีไส้กรองน้ำมันแวคคั่ม, ไส้กรองอากาศแวคคั่ม และน้ำมันสำหรับปั๊มแวคคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ ราคาถูก คุณภาพดี สนใจสอบถามราคา ได้

ซ่อมปั๊มแว๊คคั่ม

csk part supply  รับซ่อมปั๊มแว๊คคั่ม หรือ รับซ่อมปั๊มสูญญากาศ  หลายยี่ห้อ  เช่น  Busch Vacuum pump, Becker, ORION, Alctel, Leybold, Shinko seiki เป็นต้น  นอกจากนี้ ทาง บริษัทฯ ยังมีอะไหล่ปั๊มแว๊คคั่ม หรือ อะไหล่ปั๊มสูญญากาศ ไว้บริการลูกค้า เช่น  ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมัน, Exhaul  Filter, น้ำมัน สำหรับเครื่องปั๊มแว๊คคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ  เป็นต้น  ซึ่งอะไหล่นำเข้ามาจากต่างประเทศ สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ ในราคาไม่แพง ราคาถูก คุณภาพดี   เช่น Busch Vacuum pump, Becker, ORION, Alctel, Leybold, Shinko seiki  ถ้าสนใจ ติดต่อสอบถาม หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมได้

Powered by WordPress