Posts Tagged ‘Pre Filter’

Pre Filter

csk part supply จำหน่าย ตัวกรองลม-ก่อน ( Pre Filter ) ซึ่งมีหลายขนาด แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการกรองลมที่ขนาดไหน นอกจาก ตัวกรองลม-ก่อน แล้ว ยังมี ตัวกรองลม-หลัง ( After Filter )  ซึ่งสามารถกรองสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น สนิม  ไอน้ำมัน ไอน้ำ ช่วยลดน้ำมันที่จะถูกพาไปกับลม ทำให้ลมที่ออกมาสะอาด และยังมีจำหน่ายอะไหล่ (Accessories ) เช่น Pressure Gauge, Auto Drain, Manual drain, Timed drain เป็นต้น สนใจสอบถามราคาได้ที่ csk part supply

Powered by WordPress