ปัจจุบันการดูแลเครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการ Overhaul screw (โอเวอร์ฮอล ) เครื่องอัดอากาศแบบสกรู เมื่อมีการใช้งานและถึงเวลาที่จะต้องทำการ โอเวอร์ฮอลปั๊มลม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่อง  ซึ่ง ทาง csk