csk part supply จำหน่าย ไส้กรอง Element Filter ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้ลมที่ออกมาสะอาด ปราศจาก ไอน้ำมัน ไอน้ำ ฝุ่น  ซึ่งแบบหยาบ แบบละเอียด และแบบคาร์บอน