Filter For Vacuum pumps  ไส้กรองปั๊มแว๊คคั่ม  สำหรับปั๊มสูญญากาศ ( Vacuum pump ) หรือ Exhaust filter ไส้กรองน้ำมันขาออก ซึ่งทำหน้าที่กรองไอน้ำมันก่อนทำการปล่อยอากาศออกจากตัวปั้มแว๊คคั่ม  ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม