Compressed Air Filter หรือ Auto Drain ซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่ต้องการให้มีไอน้ำมันหรือน้ำ เข้าไปในรายผลิต Main Line Filter  เป็นตัวดักก่อนที่จะปล่อยให้ลมออกไป ซึ่งในตัวกรองนี้ จะมี ไส้กรองอยู่ข้างในเพื่อกรองไอน้ำมันและน้ำ