อะไหล่เครื่องปั๊มลม Atlas copco Archive

อะไหล่ปั๊มลม Atlas copco

อะไหล่ปั๊มลม Atlas Copco  (Thailand )   ทาง csk part supply มีจำหน่าย อะไหล่เครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ Atlas copco  ซึ่งลูกค้าที่มีเครื่ีองอัดอากาศ ยี่ห้อ

Main line filter

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องใช้ระบบลม ไส้กรองอากาศ หรือ main line filterจึงเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็น ในการกรองไอน้ำมัน, ฝุ่น เพื่อให้ลมที่ออกมาสะอาด ซึ่งคุณสมบัิติเด่นของ main line filter คือ วัสดุห้อหุ่มด้วย Polyester

Oil Separator

ทาง csk part supply  จำหน่าย oil separator หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไส้กรองแยกน้ำมัน  ที่ใช้กับเครื่องปั๊มลม  และเทียบอะไหล่เครื่องปั๊มลมได้หลายยี่ห้อ เช่น Atlas copco, Ingersoll rand,