Posts Tagged ‘อะไหล่ปั๊มแว๊คคั่ม’

อะไหล่ปั๊มลม

csk part supply ตัวแทนจำหน่าย อะไหล่ปั๊มลม (ไส้กรองปั๊มลม ) หรือ อะไหล่เครื่องอัดอากาศ นำเข้าช้มาจากประเทศอิตาลี สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ ได้หลายยี่ห้อ เช่น Atlas copco, Hitachi, IHI, Ingersoll-rand, Sullair, Mark, Kaeser, Airman, Boomwade,Kobelco,Bego เป็นต้น อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้  นอกจากอะไหล่ปั๊มลม แล้ว ยังมีจำหน่ายอะไหล่ปั๊มแว๊คคั่ม เช่น ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมัน, น้ำมัน สำหรับปั๊มแว๊คคั่ม และ Exhaul Filter, Oil Separator รวมทั้งรับซ่อมปั๊มลม และ รับซ่อมปั๊มแว๊คคั่ม สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม ได้

อะไหล่ปั๊มลม

csk part supply ตัวแทนจำหน่าย อะไหล่ปั๊มลม หรือ อะไหล่เครื่องอัดอากาศ นำเข้าช้มาจากประเทศอิตาลี สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ ได้หลายยี่ห้อ เช่น Atlas copco, Hitachi, IHI, Ingersoll-rand, Sullair, Mark เป็นต้น อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้  นอกจากอะไหล่ปั๊มลม แล้ว ยังมีจำหน่ายอะไหล่ปั๊มแว๊คคั่ม เช่น ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมัน, น้ำมัน สำหรับปั๊มแว๊คคั่ม และ Exhaul Filter รวมทั้งรับซ่อมปั๊มลม และ รับซ่อมปั๊มแว๊คคั่ม สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม ได้

น้ำมันแว๊คคั่ม

csk part supply จำหน่าย น้ำมันแว๊คคั่ม หรือ น้ำมันปั๊มสูญญากาศ เป็นน้ำมันที่ใช้กับเครื่องปั๊มแว๊คคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ สามารถใช้กับปั๊มแว๊คคั่ม ได้  แต่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของปั๊มแว๊คคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ ว่า ต้องใช้น้ำมันเกรดไหน เบอร์อะไร  มีขนาด 18 ลิตร และ แบบถัง 200 ลิตร  ราคาไม่แพง นอกจากน้ำมันปั๊มแว๊คคั่มแล้ว ยังมีน้ำมันหล่อเย็น , น้ำมันปั๊มลม  ราคาไม่แพง และอะไหล่ปั๊มแว๊คคั่ม หรือ อะไหล่ปั๊มสูญญากาศ ราคาถูก สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ เช่น ยี่ห้อ Alcatel, Busch, Becker, Rietschle, BSG, Edwards, Leybold เป็นต้น  ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามราคาได้

อะไหล่ปั๊มลม

csk part supply ตัวแทนจำหน่าย อะไหล่ปั๊มลม หรือ อะไหล่เครื่องอัดอากาศ นำเข้าช้มาจากประเทศอิตาลี สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ ได้หลายยี่ห้อ เช่น Atlas copco, Hitachi, IHI, Ingersoll-rand, Sullair, Mark เป็นต้น อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้  นอกจากอะไหล่ปั๊มลม แล้ว ยังมีจำหน่ายอะไหล่ปั๊มแว๊คคั่ม เช่น ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมัน, น้ำมัน สำหรับปั๊มแว๊คคั่ม และ Exhaul Filter รวมทั้งรับซ่อมปั๊มลม และ รับซ่อมปั๊มแว๊คคั่ม สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม ได้

ซ่อมปั๊มแว๊คคั่ม

csk part supply  รับซ่อมปั๊มแว๊คคั่ม หรือ รับซ่อมปั๊มสูญญากาศ  หลายยี่ห้อ  เช่น  Busch Vacuum pump, Becker, ORION, Alctel, Leybold, Shinko seiki เป็นต้น  นอกจากนี้ ทาง บริษัทฯ ยังมีอะไหล่ปั๊มแว๊คคั่ม หรือ อะไหล่ปั๊มสูญญากาศ ไว้บริการลูกค้า เช่น  ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมัน, Exhaul  Filter, น้ำมัน สำหรับเครื่องปั๊มแว๊คคั่ม หรือ ปั๊มสูญญากาศ  เป็นต้น  ซึ่งอะไหล่นำเข้ามาจากต่างประเทศ สามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ ในราคาไม่แพง ราคาถูก คุณภาพดี   เช่น Busch Vacuum pump, Becker, ORION, Alctel, Leybold, Shinko seiki  ถ้าสนใจ ติดต่อสอบถาม หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมได้

ไส้กรองปั๊มแวคคั่ม

Filter For Vacuum pumps  ไส้กรองปั๊มแว๊คคั่ม  สำหรับปั๊มสูญญากาศ ( Vacuum pump ) หรือ Exhaust filter ไส้กรองน้ำมันขาออก ซึ่งทำหน้าที่กรองไอน้ำมันก่อนทำการปล่อยอากาศออกจากตัวปั้มแว๊คคั่ม  ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม และ โรงพยาบาล  ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ง ไส้กรองน้ำมันขาออก สามารถใช้กับปั๊มแว๊คคั่ม ได้หลายยี่ห้อ เช่น Busch Vacuum pump, Orion Vacuum pump, Becker Vacuum pump, Leybold Vacuum pump อายุการใช้งานของไส้กรองแว๊คคั่ม เทียบเท่ากับไส้กรองที่ติดมากับตัวเครื่องปั๋มแว๊คคั่ม   ถ้าสนใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ csk part supply ทางเราจำหน่าย อะไหล่ปั๊มแว๊คคั่ม ในราคาที่ไม่แพง และรับสั่งทำในกรณีที่ ไส้กรองปั๊มแว็คคั่ม หายาก

Powered by WordPress
Call Now Button