Air compressor

csk part supply จำหน่าย Air compressor เครื่องอัดอากาศ หรือ เครื่องปั๊มลม ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ต้องใช้ลมในการผลิต นอกจากจำหน่ายเครื่องปั๊มลมแล้วยังจำหน่ายอะไหล่ปั๊มลม ซึ่งสามารถใช้แทนอะไหล่แท้ได้ เช่น Air compressor Atlas copco, Air compressor Ingersoll rand, Air compressor Sullair, Air compressor IHI, Air compressor Kaeser, Air compressor Maxair, Air compressor Mitsui seiki, Air compressor Hitachi, Air compressor Rotocomp, Air compressor August, Air compresor ELGI, Air compressor LG, เป็นต้น อายุการใช้งานเทียบเท่าอะไหล่แท้ สนใจสอบถามราคาได้

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress